Työpaja 13.9.2018 Tampere

Työpaja 13.9.2018 Tampere

APOA-hankkeen työryhmä tapasi 13.9. Tampereen ammattikorkeakoulussa. Pääaiheina olivat APOA-hankkeen pilottien valinta ja tutkimus, sekä GDPR (General Data Protection Regulation). Tapaamisessa esiteltiin myös hankkeen äänestyksen voittanut logo, valitut verkkopalvelut (blogi, Twitter ja Facebook) sekä viestintäsuunnitelma.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Koko hankkeen projektipäällikkö Hanna Teräs piti työryhmälle esityksen GDPRstä (General Data Protection Regulation). Esityksen tarkoitus oli tuoda hankkeen jäsenet samalle tasolle GDPR-keskustelussa. Esityksen yksi pääviesteistä oli, ettei GDPR tarkoita sitä, ettei mitään voida enää tehdä liian tiukkojen tietosuoja-asetusten vuoksi, vaan ne ovat asetuksia jotka pitää ymmärtää ja jotka voivat tukea oppimisanalytiikan kehittämistä. Esimerkiksi Saksassa GDPR on tarkoittanut sitä, että tietosuoja-asetukset ovat jopa keventyneet GDPRn johdosta.

Tämä nostatti keskustelun siitä, että hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa on erilaisia näkemyksiä datan käytöstä, ja osa niistä voi hankaloittaa hankkeen pilottien tutkimusta. Tämä kuvastanee oppimisanalytiikan tilannetta myös globaalilla tasolla: asia on uusi, joten erilaisten virallisten linjausten kanssa keskustelevat organisaatiokohtaiset näkemykset. Eräässä keskustelussa tulikin ilmi kuinka eräässä organisaatiossa näkemys opiskelijadatan käytöstä on tällä hetkellä tiukka, mutta tämän nimenomaisen korkeakoulun päättäjät odottavat APOA-hankkeesta tulevia suosituksia ja tutkimustuloksia tulevaisuuden päätöksiä varten.

Keskustelua OA-piloteista ja tutkimuksesta

Työryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että hankkeen pilotointiin ja tutkimukseen halutaan erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelevia opiskelijoita, jotta saataisiin mahdollisimman kattava ymmärrys siitä mihin oppimisanalytiikka taipuu. Keskustelua käytiin mm. siitä, että ei jämähdettäisi tarkastelemaan esimerkiksi vain sitä kuinka kauan opiskelijat ovat viettäneet aikaa Moodlessa, vaan pyrittäisiin ymmärtämään miten oppimisanalytiikka voisi tuoda esiin mitä opiskelija on itseasiassa oppinut. Oppimisanalytiikan mahdollisuuksia haluttaisiin paremmin tarkastella myös oppimisympäristöissä, joissa opiskellaan itseohjautuvasti ryhmässä, ja jossa ei jää niin selkeää digijälkeä kuin esimerkiksi lineaariseksi suunnitellulla verkkokurssilla.

Työryhmä haluaa hyödyntää olemassa olevaa oppimisanalytiikkakartoitusta ja rakentaa jo tehdyn työn päälle. Tämän johdosta jäsenet aikovat tutustua tarkasti mm. eAMK-hankkeen (https://www.eamk.fi/fi/etusivu), eOppimiskeskuksen (https://www.eoppimiskeskus.fi) ja Sheila-projektin (http://sheilaproject.eu) tekemään tutkimukseen ja kehitykseen, ja oppia niistä. Varsinkin eAMKin laatukriteereistä (https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit) ja miten ne suhteutuvat oppimisanalytiikkaan keskusteltiin vilkkaasti.

Osa partnereista on jo järjestänyt omia APOA Kick Off -tilaisuuksia. Ne partnerit jotka aikovat järjestää niitä lähitulevaisuudessa saivat tapaamisessa muiden tilaisuuksista ideoita. Jo järjestetyissä tapaamisissa on saatu kiitettävästi paikalle oppimisanalytiikasta kiinnostuneita opettajia ja pilottejakin on jo alettu valita.

APOAn viestintä

Tilaisuudessa esiteltiin myös APOAn äänestyksessä valittu logo, viestintäsuunnitelma ja verkkokanavat, sekä jaettiin muikeat APOA-läppäritarrat (kuva).

Viestinnän suhteen keskusteltiin siitä, että hanke ei jäisi viestimään itsestään vain Suomen rajojen sisään, vaan lähtisi rohkeasti viestimään englanniksi ja osallistamaan kansainvälisiä oppimisanalytiikka- ja oppimisverkostoja.

Tähän on perusteluna mm. useamman hankkeessa olevan korkeakoulun tällä hetkellä painottama kansainvälistyminen, mutta varsinkin tämän hetkinen kansainvälinen kiinnostus suomalaiseen koulutukseen sekä oppimisanalytiikkaan.

Tämän toiveen voimakkaammasta kansainvälisestä viestinnästä voisi kohdentaa suomalaisiin hankkeisiin laajemminkin, koska kiinnostusta suomalaisia koulutusinnovaatioita kohtaan riittää. Joten kerrotaan muillekin mitä kaikkea hienoa meillä on kehitteillä!

APOAn tämän hetkiset kanavat löytyvät seuraavasti:

Hankkeen verkkosivut löytyvät tällä hetkellä osoitteesta http://apoa.tamk.fi

APOAn löytää Twitteristä nimellä ”TheApoaProject” https://twitter.com/TheApoaProject ja #theapoaproject

Facebook-sivut löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/theapoaproject