APOA-hankkeessa toteutettiin vuoden 2019 aikana sähköisen tenttimisen analytiikan kehittämistä, missä erityisesti SAMK ja TAMK olivat aktiivisessa roolissa. Myös opettajat ovat osallistuneet innolla EXAM-järjestelmän oppimisanalytiikan kehittämiseen. Ensimmäiset versiot analytiikkaratkaisuista julkaistaan keväällä 2020 ja niitä päästään hyödyntämään ensi keväänä APOA-hankkeen pilottiopintojaksoilla. 

EXAM on suomalaisten korkeakoulujen yhdessä kehittämä sähköinen tenttijärjestelmä, jonka ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio (katso e-exam.org). Järjestelmän määrittely- ja kehitystyö aloitettiin vuonna 2014.  EXAM-järjestelmän kehittämisen myötä joustavaan sähköiseen tenttimiseen on siirrytty liki kaikissa Suomen korkeakouluissa. EXAM-konsortioon kuuluu 28 korkeakoulua, joista jokaisella on edustus järjestelmän johto- ja kehittäjäryhmässä. Korkeakoulujen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut järjestelmän kansallista kehittämistä. EXAMin kehittämistä koodinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

EXAM tarjoaa opettajille mahdollisuuden toteuttaa valvottu tenttitilaisuus joustavasti ja opiskelijoille sujuvamman ja joustavamman tavan osoittaa osaamistaan sähköisesti. Kunkin korkeakoulun sähköisen tenttimisen palveluun kuuluu EXAM-järjestelmän lisäksi sähköisen tenttimisen tila (usein puhutaan akvaariosta), jossa opiskelija suorittaa tentin itsepalveluna. EXAM-järjestelmässä opiskelija varaa itselleen tetenttipaikan (tietokoneen) ja käy tekemässä varaamansa tentin haluamanaan aikana (aukioloaikojen puitteissa). Opettaja voi arvioida opiskelijoiden osaamista ajasta ja paikasta riippumatta verkossa.

Palautetta tentistä

EXAMin käyttöönoton myötä opiskelijat voivat saada tenteistä enemmän palautetta kuin paperitenttien aikaan. Opettajat myös käyttävät aikaansa tenttivalvonnan sijasta palautteen antamiseen. APOA-pilotteja suunniteltaessa kävi ilmi, että opettajat haluaisivat tietää, lukevatko opiskelijat saamansa tenttipalautteet. Näiden toiveiden pohjalta EXAMiin määriteltiin opiskelijalle palautteen lukemisen tila. Se kertoo opiskeljalle EXAMin suorituksissa, jos opettajalta on tullut uusi palaute tai arvointi. Kun opiskelija käy lukemassa saamansa palautteen, palautteen tila näkyy myös opettajan arviointinäkymässä. Palautteen lukemisen tila tukee EXAMin seuraavaan versioon (5.2.0). Tuloksia ja tietoa sen käytöstä saadaan ensi kevään pilottien aikana.

Raporttirajapintaan tilastotietoa

Sähköisen tenttimisen lisääntymisen myötä myös tietotarpeet palvelun käytöstä ja tilanteesta ovat kasvaneet merkittävästi. Tampereen yliopisto kutsuttiin APOA-hankkeen kanssa yhdessä määrittelemään EXAM-raporttirajapintaa, jonka tarkoituksena on tarjota tarkempaa analytiikka sähköisen tenttimisen tilojen käytöstä ja opiskelijoiden tenttikäyttäytymisestä. Rajapinnan ensimmäinen versio (beta) on tätä kirjoitettaessa julkaistu EXAM-versiossa 5.1.3.

Analyysistä apua opettajalle

Opettajat haluavat kehittää tenttejä ja tenttimistä osana työtään. Tähän mennessä EXAM-järjestelmä ei ole tarjonnut siihen välineitä. APOA- ja Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeiden rahoituksella on lähdetty liikkeelle myös tässä työssä. Ensimmäisessä vaiheessa EXAM-konsortion 28 korkeakoululle lähetettiin kysely, jossa kartoitettiin opettajan tietotarpeita tenttimiseen liittyen. Kyselyyn saatiin noin 140 vastausta, joista on ollut suurta hyötyä EXAMiin toteutettavan tentin yhteenveto -sivun määrittelyssä. Tentin yhteenveto on ensimmäinen EXAMin työväline, joka tuottaa myös graafisia kuvaajia järjestelmän datasta. Tentin yhteenveto -sivu tulee EXAM-versioon 5.2.0 ensimmäisen kerran käyttöön.

Kyselyn kautta EXAMia käyttävät opettajat antoivat tärkeää tietoa siitä, millaista tietoa opiskelijoiden suorituksista tarvitaan sähköisen tenttimisen pedagogisen kehittämisen tueksi. Ensi vuonna EXAM-järjestelmän oppimisanalytiikka kehittyy edelleen. APOA-hankkeen pilottiopintojaksoilla ensimmäiset uudet ominaisuudet tulevat opettajien käytännön testiin.

Analyysi auttaa opettajaa tentin kehittämisessä.

Analyysi auttaa opettajaa tentin kehittämisessä. (EXAM-järjestelmä, 5.2 kehitysversio)

 

Kirjoittajat:

Katja Lempinen toimii verkko-opetetuksen koordinaattorina Satakunnan ammattikorkeakoulussa
Sanna Sintonen on erikoissuunnittelijana TAMKin Koulutuksen kehittämispalveluissa