Erilaiset opintopolut korkeakoulussa.Useamminkin voin sanoa törmänneeni opintojaksokuvauksessa tai muualla opintojakson alkaessa mahdollisuuteen suorittaa opintojakso muulla kuin ennalta oletetulla tavalla. Ennalta oletetulla tavalla tarkoitan, että esimerkiksi nuorten koulutusohjelmassa opiskelija olettaa opintojaksojensa sisältävän edes osittain kontaktikertoja kuten luentoja ja harjoituksia, ja vastaavasti monimuotoisessa koulutusohjelmassa opiskelija lähtökohtaisesti tietää opintojaksojensa olevan enemmän itsenäisiä ja etänä suoritettavia. Näitä muita tapoja suorittaa opintojakso saattaa olla opinnollistaminen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT), erilaiset mahdollisuudet suorituksille perustuen läsnäoloihin, tehtävien korvaavuuksiin tai ryhmäpalautuksista johtuviin opiskelijoilla vaihteleviin suoritusvaatimuksiin. Jokaisessa näissä on varsin yhteistä se, että seurattavien opiskelijoiden erilaisten suoritusmahdollisuuksien kasvaessa myös opettajalle opintojakson seuranta muuttuu monimutkaisemmaksi, ja tätä kautta paljon työläämmäksi. Miten tätä voitaisiin sitten ratkaista ja tarjoaako oppimisanalytiikka mitään työkaluja ongelmaan?

Perinteisesti verkko-oppimisalustoissa on opettajalla työkaluna jokin suorituksia seuraava arviointikirja tai -mittari, jonka perusteella opettaja voi mitata opiskelijan suoritus- ja osaamistasoa pitkin toteutusta päättyen lopulta viimeiseen arviointiin, joka tehdään, kun tieto opintojakson suoritusvaatimusten täyttämisestä hyväksytysti on tullut tämän tietoon. (Moodle 2019) Tätä yksinkertaisuudellaan helppoa kaavaa vaikeuttaa opiskelijoiden määrä, erilaiset suoritusvaatimukset ja yleensä yhteinen työkalu opiskelijoiden edistymisen seurannalle, joka ei oletuksena osaa erotella eri aikataululla tai suorituksilla eteneviä opiskelijoita. Kuitenkin esimerkiksi Moodle tarjoaa vaihtoehdon omille seurannan työkaluilleen edistyneiden ryhmäominaisuuksien toimesta. (Moodle 2019) Voidaan siis ratkaista ongelma eri opintopolkujen opiskelijoiden seuraamisesta luomalla oikeanlaiset ryhmät ja tätä ylemmän kategorian ryhmittelyt, jotka rajaavat sekä opiskelijalle että opettajalle selkeämmät opintopolut toteutuksesta.

Ajatellaan vaikka, että opintojaksolla olisi tarkoituksena olla monimuotototeutus, jossa opettaja tarjoaa kontaktitunteja tietyin väliajoin, nauhoittaa ja linkittää nämä katsottavaksi opintojaksolle, ja muutoin seuraa opiskelijoiden tehtävien suorittamista opintojaksolla perinteisen suoritusten seurannan mukaisesti. Lisätään tähän seuraavaksi toinen ryhmä opiskelijoita, joiden tarkoitus onkin suorittaa koko opintojakso itsenäisesti tai etänä. He eivät siis osallistuisi kontaktiopetukseen, katsoisivat tarpeen tullen nauhoitteet ja tekisivät korvaavia tehtäviä tuon kontaktiopetuksen puutteen paikkaamiseksi. Lisätään heille oma ryhmä ja tähän sidottu yksilöity suoritusten seuranta. Kolmanneksi ryhmäksi lisätään AHOTryhmä, joka koostuu opiskelijoista, joilla on jo osaamista kyseisestä aiheesta ja vain tarve osoittaa tämä. He suorittavat oman opintopolkunsa, joka koostuu AHOT-tehtävästä ja tentistä omalla aikataulullaan. Lisätään heille myös ryhmä ja oma yksilöity suoritusten seuranta.

Nyt meillä on kolme ryhmää, jotka kaikki edustavat eri opintopolkua toteutuksen suoritukseen ja meillä on selvä ajatus eri ryhmien opiskelijoiden suoritustavoista, laajuudesta ja aikatauluista. Voimme ottaa seurantaan jokaisen näistä ryhmistä oman yksilöidyn seurantansa kautta, joka vähentää kaoottista ja asymmetristä tarvetta harjoittaa seurantaa opettajan näkökulmasta, mutta myös tarjoaa jokaiselle omaa polkua suorittavalle opiskelijalle oman selkeän seurannan kohti toteutuksen suorittamista (hän ei siis ryhmässään näe muita tehtäviä tai seurantatietoja kuin oman ryhmänsä). Opettajan täytyy ottaa seurattavakseen enää kolme ryhmää eikä jokaista opiskelijaa erikseen, joka ei suinkaan tarkoita, ettei opiskelijaa tueta, mutta opiskelijan tarve on selkeämpi, kun hänen opintopolkunsa on esillä ja ryhmän kautta rajattavissa. Kun suoritusten seurannat, jotka ovat löytyneet Moodlen peruspaketista jo pitkän aikaa, ryhmät ja ryhmien pääsyasetukset ovat oikein asetettu voidaan siis luoda sekä opiskelijalle että opettajalle luontevampi kokonaisuus oppimisympäristöön.

Lähteet:

MoodleDocs. 2019. Groups. Moodlen virallinen ohjeverkkosivusto. Viitattu 11.02.2020: https://docs.moodle.org/38/en/Groups

MoodleDocs. 2019. Tracking progress. Moodlen virallinen ohjeverkkosivusto. Viitattu 11.02.2020: https://docs.moodle.org/38/en/Tracking_progress

———–

Kirjoittaja: Satakunnan ammattikorkeakoulun opetuspalveluiden projektitutkija Matias Nevaranta